10 wrz 2014

Matura - arkusz 2 - poziom podstawowy część 1

Link do zadań: http://chomikuj.pl/lekcja-matematyki/Blog 
Hasło: matematyka2014
Plik: Matura2PP.pdf

Postanowiłam w ten sposób publikować arkusze maturalne oraz odpowiedzi. Zadania możecie na spokojnie przejrzeć i zastanowić się, czy macie jakieś konkretne pytania co do nich.
Co u Was słychać? Może wpadły Wam ostatnio jakieś ciekawe propozycje dla Lekcji matematyki? :)

Zadanie 1.


 Przekształcamy wszystkie możliwe liczby, aby posiadały potęgę.

Odpowiedź D

Zadanie 2. 

Metodą prób i błędów dochodzimy do dobrej odpowiedzi. Liczymy wszystkie równania.
Odpowiedź B


Zadanie 3.
Rysujemy parabolę. Punktami przecięcia na osi X są -1 i 4, a ramiona paraboli skierowane są w górę.
Odpowiedź C

Zadanie 4. 

Przekształcamy liczbę 25 tak, aby posiadała potęgę, później korzystamy z powyższego wzoru.

Odpowiedź B

Zadanie 5. 


 
Odpowiedź A

Zadanie 6.

Potęga 16, ponieważ są 4 kwartały w roku i 4 lata, więc mnożymy.
Stopę procentową dzielimy przez ilość lat.
Odpowiedź D

Zadanie 7.

Należy policzyć liczby w zaokrągleniu.
Odpowiedź A

Zadanie 8.
Korzystamy ze wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. Pod an podstawiamy środkowy wzór.
Odpowiedź B

Zadanie 9.

Korzystamy z twierdzenia Pitagorasa, by wyliczyć x. Później już sin kąta.
Odpowiedź C

Zadanie 10.

Dziedziną funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych, ponieważ mianownik jest zawsze większy od 0.
Odpowiedź C

Zadanie 11.

Liczba przeciwna, to liczba z przeciwnym znakiem.
Odpowiedź D

Zadanie 12.

Przesuwamy wykres w dół, więc od funkcji odejmujemy 10.
Odpowiedź D

Zadanie 13.

Liczby pierwsze: 2, 3, 5
Liczba ścian na kostce: 6

Dzielimy 3/6

Odpowiedź B

Zadanie 14.


Najpierw wyznaczamy tg kąta. Później korzystamy ze związków między funkcjami tego samego kąta. 

Odpowiedź B

Zadanie 15.


Odpowiedź C

Zadanie 16. 
Metodą prób i błędów dochodzimy do wyniku.
Odpowiedź D

Zadanie 17.


Najprościej policzyć pochodną i później przyrównać ją do 0.
Odpowiedź C

Zadanie 18.


Wyznaczamy prostą l, a następnie korzystamy ze związków między odcinkami prostopadłymi.
Odpowiedź C

Zadanie 19. 

 7, ponieważ podnosimy tę liczbę do potęgi n.

Odpowiedź B

Zadanie 20.

Korzystamy z tablic maturalnych i gotowego wzoru.
Odpowiedź D

Zadanie 21

Zauważamy, że średnica r to boki kwadratu. Następnie z własności przekątnej kwadratu otrzymujemy wynik.
 Odpowiedź B

Zadanie 22

7, ponieważ zawodników jest 8, a jeden nie może grać ze samym sobą.

 Odpowiedź C

Zadanie 23 
Szukamy zależności między odcinkami.
Odpowiedź B

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz