14 lis 2014

Teoria i przykłady - potęgi i pierwiastki

I Potęga o wykładniku naturalnym i całkowitym

Wyrażenie
nazywamy potęgą o podstawie a i wykładniku n

Dla dowolnej liczby rzeczywistej a mamy:

Dla dowolnych liczb rzeczywistych 
 zachodzą wzory: